Сайттағы сауда маркалары мен логотиптер иелерінің меншігінде.
"Артекс" баспа-полиграфия фирмасымен барлық құқықтар қорғалған 2023 ж.

Білім бағдарламасы:

Код:

--
"Қаржы"

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТЫ: Қаржы саласында серпінді өзгеріп отыратын сыртқы орта жағдайларында шешімдер қабылдау үшін әлеуметтік-мобильді, жанжақты іргелі білімі бар бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау.

 

БЕРІЛЕТІН ДӘРЕЖЕ: Бизнес және басқару бакалавры.

 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫ: 

 

- салықтық-бюджеттік мекемелер;

- қаржылық-банктік мекемелер;

- сақтандыру ұйымдары;

- нарықтық экономиканың шаруашылық ететін субъектілері;

- инвестициялық, лизингтік және факторингтік компаниялар;

- фондтық биржалар мен бағалы қағаздар нарығы.

 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ НЫСАНЫ: 

 

- Қазақстан Республикасының ұлттық банкі және банк жүйесінің мекемелері;

- Қазақстан Рспубликасының ұлттық экономика және қаржы министрлігінің, қазынашылығы;

- ҚР қаржылық бақылау мен қадағалауы бойынша салық комитеті мен мекемелер;

- сақтандыру, лизингтік компаниялары, ломбардтар, биржалар, инвестициялық қорлар;

- әртүрлі ұйымдастырушылық-құқықтық формалардың жұмыс істейтін субъектілері.

Егер сайтта жарнама,
немесе қате тапсаңыз,
төмендегі форманы толтырыңыз